Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2013

klenio
2327 6111 500
Reposted fromVelvetpaw Velvetpaw viageek4life geek4life
klenio
klenio

October 10 2013

klenio
0638 2599
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasoadysta soadysta

October 09 2013

klenio
Gdy jesteśmy szczęśliwi, zawsze jesteśmy dobrzy.
Ale gdy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.
— Oscar Wilde
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
klenio

Czuję go wszędzie,wewnątrz i na zewnątrz. Jego dotyk jest jak niebo, słyszę swój jęk.
Chcę być tak blisko niego zawsze - teraz, zaraz umrzeć w jego ramionach.

— "Demony" Lisa Desrochers
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
klenio
Los rozdał ci kiepskie karty. Ale musisz wreszcie zdecydować, jak nimi zagrać.
— Diane Chamberlain
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
klenio
7026 6a20
Reposted fromeditta editta viasoadysta soadysta

August 18 2013

klenio
'Deadline' por Don Motta.
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamaraskowa maraskowa
klenio
3872 e7ef
Reposted fromMerlinka Merlinka viamaraskowa maraskowa
klenio
6353 f779
Reposted frompaulyna paulyna viafarsta farsta

July 14 2013

klenio
9046 9439 500
Reposted fromkiixey kiixey viamozgmnienieboli mozgmnienieboli
klenio
6712 5c86
Reposted fromaku aku viacolours colours
klenio
Jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę. Bo jak ty do nich z sercem, to oni do ciebie z kijem. 
— Interwencja
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty

June 15 2013

klenio
3506 29fa
Reposted fromWascon Wascon viabrianstorm brianstorm
klenio
9055 9454
Reposted fromadwen adwen viabrianstorm brianstorm
klenio
7148 0c6a
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
klenio
7871 dceb
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
klenio
7895 41ca
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl