Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

klenio
Uważajcie na smutek.
To wada.
— Gustaw Flaubert
klenio
Reposted fromliteon44 liteon44 viawstan wstan
klenio
klenio
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie.
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
klenio
6609 a503
klenio
9561 d2d6 500
Reposted fromseverine severine viatoniewszystko toniewszystko
klenio
4939 3f9e
klenio
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
klenio
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viatoniewszystko toniewszystko
klenio
0108 849e
klenio
6487 8d81
Reposted frommhsa mhsa viatoniewszystko toniewszystko
klenio
9977 23de
Reposted frompulperybka pulperybka viatoniewszystko toniewszystko
klenio
Reposted fromkamlot kamlot viatoniewszystko toniewszystko
klenio
klenio
9450 4f97 500
Reposted fromallnight allnight viagranini granini
4664 3133 500
Reposted fromtron tron viaoopsiak oopsiak
klenio

Udajesz, że jesteś taka silna, a tak naprawdę nie umiesz sobie z niczym poradzić i wszystko doprowadza cię do płaczu. Oszukujesz samą siebie.

klenio
Reposted frombiru biru viaoopsiak oopsiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...